Vår affärsidé är enkel

Online Health Groups affärsidé är att göra hälsosamma, ekologiska och hållbara produkter tillgängliga för en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp.

Self care cosmetics, eco friendly
Online Health Group

Strategi

Vår affärsidé är enkel

Online Health Groups affärsidé är att göra hälsosamma, ekologiska och hållbara produkter tillgängliga för en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp.  Strategin är att, genom förvärv och nya online plattformar, bygga upp ett varumärkeshus av webshoppar och varumärken som efterfrågas av vår målgrupp. Strategin är bevisad och ger synergieffekter mellan våra nuvarande och kommande varumärken som leder till att vi över tid kommer kunna hålla en hög tillväxttakt. Långsiktigt är vår ambition att kunna erbjuda hälsosamma, ekologiska och hållbara alternativ till alla produkter vi har i våra hem.