Produkter online till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp.

Online Health Group är ett entreprenörsdrivet företag som distribuerar produkter online till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Bolaget driver försäljningsplattformar inom både B2C och B2B.

Sustainability and the environment - Nature in hand
Om Oss

Online Health Group (OHG)

Online Health Group är ett entreprenörsdrivet företag som distribuerar produkter online till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Bolaget driver försäljningsplattformar inom både B2C och B2B. Läs mer om våra varumärken här. Vi ser oss som ett techbolag med nischen att lösa problem för en hälso och hållbarhetsmedveten målgrupp, sk LOHAS.


Andelen medvetna konsumenter ökar kraftigt i världen och de vill i sina konsumtionsbeslut säkerställa att produkter är hälsosamma, ekologiska,  och hållbara. I en vanlig butik eller hos de flesta webbshoppar är det idag en djungel för medvetna konsumenter att hitta rätt produkter. Online Health Groups strategi är att enbart erbjuda hälsosamma, ekologiska,  och hållbara produkter samt göra dessa lättillgängliga för både slutkonsumenter och återförsäljare.

Vår historia

Vi började vår resa i Sverige under 2019  och expanderade till Finland 2021 och målsättningen är att under 2022 att etablera våra varumärken och plattformar i fler länder i Europa. Efterfrågan på hälsosamma, ekologiska och hållbara produkter har ökat kraftigt i de flesta delar av världen och vi är övertygade om att det kommer att fortsätta öka även i framtiden.

Hispter guy with mobile phone in the bar

Dagens citat: